HYDROŻELE W ZIELENI MIEJSKIEJ, PARKOWEJ I TERENACH ZURBANIZOWANYCH

Case study Produkty

Problem zieleni miejskiej

Niedobór składników pokarmowych.
Zasolenie gleby i znaczna ilość toksycznych składników w powietrzu.
Słaby dostęp do światła, wody opadowej bądź wody gruntowej spowodowane rozwojem aglomeracji miejskich.

Oaza zieleni w centrum miasta

Mała przestrzeń do wzrostu części naziemnej i systemu korzeniowego roślin.
Silnie zbite gleby, nieurodzajne gleby o złej strukturze szczególnie w zasięgu systemu korzeniowego.
Długotrwałe susze wymuszające częste nawadnianie.

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Zatrzymanie składników pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego

Precyzyjne podanie nawozów naturalnych i minerałów

Poprawienie struktury gleby - lepsze napowietrzenie

Ograniczenie wypadania roślin oraz przyspieszenie ich wzrostu

Redukcja stresu wodnego wywołanego częstymi okresami suszy

Przeciwdziałanie zasychaniu korzeni i roślin np. w transporcie

Ograniczenie zużycia wody do nawadniania o około 50%

POZNAJ PRODUKTY DEDYKOWANE DO ZIELENI MIEJSKIEJ, PARKOWEJ I TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

AgroNanoGel Basic

To superabsorbent, który po uwodnieniu w 98% składa się z wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub nawodnień. Zapewni optymalne warunki wilgotności gleby w fazie ukorzeniania się roślin. Stosowany w każdego rodzaju nasadzeniach, rekultywacji terenów zdegradowanych oraz w hydrosiewie.

AgroNanoGel Root

Tworząc pulpę otaczającą bryłę korzeniową zabezpiecza system korzeniowy przed zasychaniem w transporcie, przechowywaniu i nasadzeniach. Używany w nasadzeniach krzewów i drzew w przestrzeni miejskiej.

Skontaktuj się z nami

Aneta Mazur Specjalista ds. produktu
E: aneta.mazur@artagropolska.pl
E: zamowienia@artagropolska.pl
T:+48 535 351 508

Referencje

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel®Root produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

Puławy, 2019r
dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Basic produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

MAGARD Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż regularnie korzystamy z produktu o nazwie AgroNanoGel® Basic oraz potwierdzamy, że w sposób satysfakcjonujący spełnia on nasze oczekiwania w oferowanym zakresie.”

Poznań, 2017r.
M. Nowacki

Zakład utrzymania Miasta Sp. z o.o.

Dzięki zastosowaniu Państwa hydrożelu, rośliny jednoroczne wysadzane na miejskie rabaty, do donic i pojemników są znacznie odporniejsze na upały i suszę, niż te które rosną w podłożu bez AgroNanoGelu.

Skierniewice,2017r.
Inż. Piotr Majka
Prezes Zakładu

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych

Stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby o nazwie AgroNanoGel® Basic może być zalecany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin ozdobnych, przygotowania podłoża i pod trawniki zgodnie z instrukcją stosowania. AgroNanoGel® Basic stosowany zgodnie z instrukcją, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.”

Skierniewice, 2018r.
dr inż. Jacek Nowak
Kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych