GWARANCJA ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI WARZYW

Case study Produkty

Problemy w produkcji warzyw

Utrzymanie zrównoważonej wilgotności podłoża.
Warunki pogodowe – wysoka temperatura, niedostateczna ilość opadów – susza.
Nierównomierne rozłożenie opadów w okresie wegetacyjnym warzyw – susza rolnicza.

Plon – satysfakcja i zyski

Brak systemów nawadniania.
Nierównomierne plony=dodatkowo ponoszone koszty.
Duże straty sadzonek, które się nie przyjmują.
Narzucenie kalibracji warzyw przez punkty skupu.

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Zmniejszenie ilości zużytej wody do podlewania

Zwiększenie ilości przyjęć rozsad

Zmniejszenie skutków suszy

Równomierny wzrost rozsady w pierwszej fazie rozwoju

Zwiększenie plonowania poprzez stabilne warunki wodne

Ograniczenie wymywania nawozów - zmniejszenie ich zużycia

Stabilne warunki dla roślin od chwili nasadzenia do zbiorów

Poprawa struktury gleb ciężkich - zmniejszenie ich zwięzłości oraz zwiększenie napowietrzenia

POZNAJ PRODUKTY DEDYKOWANE DLA WARZYWNICTWA

AgroNanoGel Basic

Zapewni optymalne warunki wilgotności gleby w fazie ukorzeniania się sadzonek, wzrostu i plonowania roślin. Produkt używany doglebowo  – na całe pole uprawne, w rzędy roślin lub bezpośrednio pod wysadzane warzywa.

AgroNanoGel Root

Powstała pulpa przeznaczona do otaczania bryły korzeniowej zabezpieczy system korzeniowy i ułatwia sadzenie. W warzywnictwie używany przy wysadzaniu rozsad warzyw na polu.

Masz pytania? Chętnie pomogę

Aneta Mazur Specjalista ds. produktu
E: aneta.mazur@artagropolska.pl
E: zamowienia@artagropolska.pl
T:+48 535 351 508

Referencje

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Basic produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Gospodarstwo Rolne Magdalena Mietła

Niniejszym potwierdzamy, że używamy hydrożeli, oferowanych przez Artagro Polska pod nazwą AgroNanoGel® Basic, AgroNanoGel® Root, AgroNanoGel® Vit, na wielu etapach produkcji rolnej. Dzięki zastosowaniu tych innowacyjnych produktów uzyskaliśmy znaczne oszczędności w wodzie używanej do nawadniania oraz wyrównania i zwiększenia wydajności. Zalecamy stosowanie produktów Artagro Polska w celu optymalizacji kosztów produkcji i poprawy jej rentowności.

Hebdów, 2017r.
Właściciel gospodarstwa
Magdalena Mietła

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Root produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

Puławy, 2019r
d
r inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Greenhouse trial and research Centre

Z wyników próbnych jasno wynika, że produkty AgroNanoGel® Basic i AgroNanoGel® Root nie stanowią żadnego negatywnego wpływu na wzrost roślin (badania przeprowadzone na kukurydzy i groszku). Oba produkty spowodowały wzrost zdolności zatrzymywania wody w glebie. Badania potwierdzają możliwość rejestracji tych dwóch produktów w RPA jako nawozów grupy 3 (M) jako środków polepszających właściwości gleby”

Republika Południowej Afryki, 2018
Dr JA Janse van Vuuren

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Laboratorium Analiz Chemicznych

Opiniowany środek zastosowany w dawkach określonych w instrukcji stosowania będzie miał korzystny wpływ na poprawę właściwości powietrzno-wodnych gleb i podłoży uprawowych, a tym samym na wzrost, plonowanie i poprawę kondycji roślin warzywnych. Stwierdzam, że środek pod nazwą AgroNanoGel® Basic może być stosowany w uprawie wszystkich gatunków roślin warzywnych. W świetle obowiązujących uregulowań prawnych stosowanie AgroNanoGel® Basic w uprawie warzyw, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.”

Skierniewice, 2018r.
dr Waldemar Kowalczyk
Kierownik
Laboratorium Analiz Chemicznych

Farmer Group Sp. z o.o.

Artagro Polska sp. z o.o. jest cenionym producentem hydrożeli na rynku polskim. Firma oferuje superabsorbenty najwyższej jakości. Nasza współpraca obejmowała zakup i dostawę hydrożeli. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Artagro Polska. Niniejszy potwierdzamy, że nasza firma używa produktów Artagro Polska Sp. z o.o., które są bardzo skuteczne i wydajne. Firmę wyróżnia profesjonalna obsługa oraz terminowość dostaw.”

Mariusz Mendak
Prezes Zarządu

Mączka Sp. z o.o.

Nasza firma korzysta z hydrożelu […] AngoNanoGel® Basic, AngoNanoGel® Root oraz AgroNanoGel® Vit w wielu etapach produkcji rolnej. Dzięki zastosowaniu tych innowacyjnych produktów uzyskujemy znaczne oszczędności w zużytej wodzie do nawadniania. Zalecamy wszystkim producentom rolnym stosowanie produktów Artagro Polska w celu optymalizacji kosztów produkcji i poprawy rentowności.”

Wawrzeńczyce, 2017r.
Maciej Mączka
Prezes
Zarządu

Hydrostor Sp. z o.o.

Korzystamy z produktów o nazwie AgroNanoGel® Basic, AngoNanoGel® Root, AngoNanoGel® Vit oraz potwierdzamy, że działają one skutecznie.”

Kraków, 2017r.
Jakub Pawłaczek
Prezes Zarządu

Fair Made Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, iż regularnie korzystamy z produktu o nazwie AgroNanoGel Basic, Root, Vit oraz potwierdzamy, że w sposób satysfakcjonujący spełnia on nasze oczekiwania w oferowanym zakresie”

Kraków, 2016r.
Jakub Pawłaszek
Managing Director

Firma Gaia Nature Sao Nicolau, Cabo Verde

Pragnę podziękować za dotychczasową współpracę, za okazaną pomoc i udostępnienie nam preparatów Państwa firmy. Zastosowanie AgroNanoGel® Vit Uniwersal pod sadzonki truskawek, to tylko początek tej nowatorskiej na Cabo Verde rodzaju uprawy, która pozwala nam zaoszczędzić tak znaczne ilości wody i pracy. Będziemy korzystać z Państwa wiedzy, doświadczeń i produktów, rozszerzać stosowanie hydrożeli pod uprawy i plantacje innych roślin/warzyw i drzew owocowych.”

Sao Nicolau, 2017r.
Blaise Menuet
M
anaging Director of Gaia Nature Cabo Verde

Gospodarstwo rolne Arkadiusz Drabko

Niniejszym informuję, iż po zastosowaniu środka poprawiającego warunki gleby o nazwie AgronanoGel Basic w prowadzonej przez nasze gospodarstwo uprawie kukurydzy, zaobserwowaliśmy w bieżącym roku zasadnicze zwiększenie przyrostu masy zielonej. Zaobserwowaliśmy również mocniejszą budowę pędów. W związku z zaobserwowanymi korzyściami podtrzymujemy chęć stosowania oferowanych przez Waszą Spółkę preparatów.”

Arkadiusz Drabko
Właściciel