STYMULACJA I WZROST TRAWNIKÓW

Case study Produkty

Problemy na obiektach sportowych i użytkowych

Obiekty typu boiska i pola golfowe są budowane na przepuszczalnym podłożu, które szybko przesycha, dlatego muszą być często podlewane. Niekorzystne stosunki powietrzno-wodne, nienależyta retencja wodna (słabe magazynowanie wody), słabe gleby stanowią problem w utrzymaniu w odpowiednim stanie murawy na boiskach, polach golfowych czy w założeniach w zieleni miejskiej.

Utrzymanie trawników staje się łatwiejsze

Trawnik to wizytówka posesji. Zdarza się, że jego stan pozostawia sporo do życzenia. Niewielka ilość opadów negatywnie wpływa na stan trawników przydomowych. Rzadka, słabo rosnąca darń, żółknące i słabo wybarwione źdźbła, zasychające place to najczęstsze problemu.

 

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Gwarancja równomiernego wschodu traw

Poprawa właściwości wilgotności gleb słabych i piaszczystych

Lepsze krze­wienie się traw poprzez stymulację systemu korze­niowego

Minimum 10% szybszy przyrost źdźbeł

Zabieg iniekcji hydrożelu może być wykonywany w dowolnym czasie

Równomierne rozprowa­dzenie wody w glebie

Ograniczenie wymywania i straty nawozów

Nasze produkty są doskonałym magazynem wody

PRODUKTY DEDYKOWANE DO TRAWNIKÓW

AgroNanoGel Basic

To superabsorbent, który po uwodnieniu w 98% składa się z wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub nawodnień. Zapewnia utrzymanie optymalnej wilgotności gleby. Stosowany podczas zakładania trawników, boisk, pól golfowych magazynuje wodę i udostępnia roślinom.

AgroNanoGel Inject

Rekomendowany do rewitalizacji istniejącej murawy.
Iniekcja preparatu pozytywnie wpływa na wzrost, krzewienie darni trawnikowej oraz zwiększa odporność darni na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie tego produktu i technologii pozwala zachować gęstą, zdrową i intensywnie zieloną trawę.

Skontaktuj się z nami

Aneta Mazur Specjalista ds produktu
E: aneta.mazur@artagropolska.pl
E: zamowienia@artagropolska.pl
T:+48 535 351 508

Referencje

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Basic produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych

Stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby o nazwie AgroNanoGel® Basic może być zalecany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin ozdobnych, przygotowania podłoża i pod trawniki zgodnie z instrukcją stosowania. AgroNanoGel® Basic stosowany zgodnie z instrukcją, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.”

Skierniewice, 2018r.
dr inż. Jacek Nowak
Kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych