POMOC W ZAGOSPODAROWANIU SKARP, ZBOCZY I NASYPÓW

Case study Produkty

Problemy w zagospodarowaniu skarp zboczy i nasypów

Erozja wodna i wietrzna – zespół czynników degradacyjnych powodujących obsuwanie warstw gleby, wypłukiwanie nasion, nierównomierne ukorzenienie traw.
Słaba jakość gleby na skarpach ograniczająca rozwój traw- podłoże często jest rozdrobnione, lotne i pyliste.
Trudność podlewania oraz pielęgnacji w późniejszym okresie.

Masz pełną kontrolę nad gruntem

Zasadniczą ochronę przed erozją gleby stanowi roślinność, której korzenie przeciwdziałają niszczeniu struktury podłoża.
W trudnych warunkach zastosowanie hydrosiewu opartego o nasze komponenty gwarantuje uzyskanie bujnego zielonego dywanu trawy i ograniczenie ubytku gruntu.

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Ochrona przed wymywaniem gleby

Ochrona przed erozją wietrzną

Ocalenie traw przed suszą

Optymalne rozprowadzenie wody w glebie

Stabilizacja mieszanki używanej w procesie hydrosiewu

Ochrona przed powstawaniem pyłów i kurzu

Równomierne krzewienie się traw w podłożu

Pełna biodegradacja

POZNAJ PRODUKTY DEDYKOWANE DO SKARP, NASYPÓW I ZBOCZY

Teracryl A

To klej polimerowy, który zwiększa odporność gleby na erozję wodną i wietrzną. Po aplikacji do podłoża tworzy elastyczne spojenia w postaci trójwymiarowej siatki, która stabilnie utrzymuje materiał pylisty.

AgroNanoGel Basic

To superabsorbent, który po uwodnieniu w 98% składa się z wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub nawodnień. Zapewni optymalne warunki wilgotności gleby w fazie ukorzeniania się trawy. Idealny dodatek do gleby podczas przygotowania podłoża lub jako składnik mieszanki do hydrosiewu.

Masz pytania? Chętnie pomogę

Aneta Mazur Specjalista ds. produktu
E: aneta.mazur@artagropolska.pl
E: zamowienia@artagropolska.pl
T:+48 535 351 508

Referencje

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Basic produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych

Stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby o nazwie AgroNanoGel® Basic może być zalecany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin ozdobnych, przygotowania podłoża i pod trawniki zgodnie z instrukcją stosowania. AgroNanoGel® Basic stosowany zgodnie z instrukcją, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.”

Skierniewice, 2018r.
dr inż. Jacek Nowak
Kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych