GWARANCJA SKUTECZNYCH NASADZEŃ LEŚNYCH

Case study Produkty

Problemy w nasadzeniach leśnych

Gleby słabe o głębokim położeniu wód gruntowych. Transport i przechowywanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym. Stres sadzonek spowodowany przeniesieniem z warunków optymalnych panujących w szkółkach. Utrzymanie zrównoważonej wilgotności podłoża.

Efektywne zalesienia

Duże straty sadzonek, które się nie przyjmują, wypadanie sadzonek w nasadzeniach leśnych. Zawijanie korzeni sadzonek podczas nasadzeń. Nasadzenia sadzonek drzew na glebach zdegradowanych, trudnych – rekultywacja wyrobisk po piaskowniach i żwirowniach. Zalesianie słabych przepuszczalnych gleb piaszczystych.

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Ochrona sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym

Przeciwdziałanie zasychaniu korzeni roślin w okresie, kiedy są pozbawione gleby – transport, przechowywanie

Lepsza ‘aklimatyzacja’ sadzonek w nowym miejscu

Zwiększenie ilości przyjęć sadzonek, zmniejszenie ich wypadania

Ułatwienie sadzenia ze względu na korzystne ułożenie otoczonych pulpą hydrożelową korzeni

Stabilne warunki wodne dla roślin od chwili nasadzenia przez pierwszy okres najintensywniejszego wzrostu

Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, zwiększanie dynamiki pozytywnych zjawisk w środowisku glebowym

Precyzyjne podanie preparatów wspomagających wzrost roślin – grzyby mikoryzowe, bakterie symbiotyczne

POZNAJ PRODUKTY DEDYKOWANE DO NASADZEŃ LEŚNYCH

AgroNanoGel Root

Powstała z produktu pulpa przeznaczona do otaczania bryły korzeniowej zabezpieczy system korzeniowy przed zasychaniem w transporcie, przechowywaniu i nasadzeniach.

AgroNanoGel Basic

Zapewni optymalne warunki wilgotności gleby w fazie ukorzeniania się sadzonek i ich wzrostu. Wykorzystywany przede wszystkim do nasadzeń na terenach zdegradowanych lub przygotowania podłoża w szkółkach.

Masz pytania? Chętnie pomogę.

Aneta Mazur Specjalista ds. produktu
E: aneta.mazur@artagropolska.pl
E: zamowienia@artagropolska.pl
T:+48 535 351 508

Referencje

Nadleśnictwo Międzychód

Pragniemy poinformować, iż Nadleśnictwo Międzychód regularnie stosuje produkt AgroNanoGel Root […] do otaczania systemu korzeniowego sadzonek w trakcie nasadzenia i odnawiania drzewostanów. Produkty wytwarzane przez Artagro Polska znacząco poprawiają jakość sadzonek. Potwierdzamy również działanie hydrożeli oraz to, iż zarówno produkt spełnia nasze oczekiwania jak również firma prezentuje się jako rzetelny dostawca.”

Międzychów, 2019r.
Piotr Bielanowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel®Root produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

Puławy, 2019r
dr inż. Tamara Jadczyszyn

Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Basic produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Instytut Badawczy Leśnictwa
Zakład Ekologii Lasu

Skład AgroNanoGel® Root nie stanowi zagrożenia dla środowiska leśnego, stosowanie produktu nie będzie negatywnie zmieniało chemizmu gleb leśnych. W leśnictwie AgroNanoGel® Root może znaleźć zastosowanie przy zabezpieczaniu systemów korzeniowych sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym podczas transportu ze szkółek leśnych na powierzchnię przeznaczone do odnowienia lub do zalesienia. AgroNanoGel® Root stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.”

Sękocin Stary, 2019r.
dr inż. Andrzej Boczoń
p.o. Kierownika Zakładu Ekologii Lasu