Pytania

Przy wyborze hydrożelu powinniśmy zawracać uwagę na następujące aspekty:

  • miejsce produkcji – wybierajmy produkty Polskie
  • rodzaj superabsorbentu – najlepiej dedykowany produkcji roślin, polimer potasowy, nie zawierający akrylamidu
  • posiadane badania i dopuszczenia – każde badania i certyfikaty będą potwierdzać właściwości oferowanego produktu
  • parametry chłonności, retencji
  • wydajność
  • biodegradacja – ważny parametr szczególnie w kontekście nowych zmian ustawowych, świadczy o bezpieczeństwie produktu

To substancja, która jest w stanie pochłonąć i zmagazynować bardzo duże ilości cieczy względem swojej masy. Z chemicznego punktu widzenia hydrożele są polimerami – czyli syntetycznymi lub naturalnymi związkami o wielkocząsteczkowej budowie. Hydrożele produkowane przez nasza firmę mają zdolność pochłaniania, a następnie oddawania wody roślinom.

Nasze produkty jako jedyne dostępne na rynku hydrożele posiadają dopuszczenie do obrotu jako środki wspomagające właściwości gleby wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Istnieje wiele rodzai superabsorbentów, w zależności od użytych w procesie produkcji substratów. Do najpopularniejszych superabsorbentów możemy zaliczyć hydrożele na bazie kwasu akrylowego oraz hydrożele akrylamidowe. Dodatkowo na rynku możemy spotkać hydrożele sodowe (poliakrylany sodu, hydrożele techniczne) oraz hydrożele potasowe (poliakrylan potasu). Wybierając hydrożel warto zwrócić uwagę na skład produktu. 

Hydrożele produkowane przez nasza firmę są hydrożelami potasowymi.

Superabsorbenty produkowane przez naszą firmę składają się w niemal 100% z poliakrylanu potasu. Hydrożele takie charakteryzują się lepszą retencją, łatwo oddają wodę roślinom. Opracowany proces produkcji pozwala na uzyskanie hydrożelu bezpiecznego dla środowiska oraz przynoszącego efekty  – hydrożel dedykowany produkcji roślinnej.

Na rynku dostępnych jest wiele hydrożeli które pod względem chemicznym są poliakrylanem sodu. Hydrożele te mogą charakteryzować się wysoką chłonnością, natomiast ich zdolność do oddawania wody rośliną jest ograniczona. Najpopularniejsze hydrożele sodowe są używane w przemyśle higienicznym lub jako hydrożele techniczne. Hydrożele sodowe mają mniejsze zastosowanie w sektorze rolniczym ze względu na swoje ograniczone oddawanie wody. Dodatkowym minusem jest obecność jonów sodowych, które w dużym stężeniu mogą przyczyniać się do zasolenia podłoża.

Chłonność hydrożelu to maksymalna ilość wody/cieczy jaką może pochłonąć i zmagazynować hydrożel.

Jednorazowo 1 gram naszego hydrożelu może pochłonąć, aż 400-600ml wody demineralizowanej (w zależności od typu produktu) co jest jednym z najwyższych parametrów chłonności produktów hydrożelowych dostępnych na rynku.

Chłonność AgroNanoGelu Basic jest potwierdzona przez laboratorium IBWCH z Łodzi.
Chłonność AgroNanoGelu Root jest potwierdzona przez laboratorium Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie.

Retencja hydrożelu to zdolność do gromadzenia wody i roztworu glebowego, przetrzymywania ich przez dłuższy czas, a następnie sukcesywnego oddawania roślinie w miarę jej zapotrzebowania. Cykl chłonięcia i oddawania wody/roztworu glebowego przez kryształy AgroNanoGelu umieszczone w glebie może być powtarzany kilkadziesiąt tysięcy razy. Dzięki takiej zdolności AgroNanoGelu jego dodatek do gleby spowoduje zwiększenie naturalnej retencji i pojemności wodnej podłoża.

Retencja AgroNanoGelu  jest potwierdzona przez laboratorium IBWCH z Łodzi.

Produkty z linii AgroNanoGel są bezpiecznie i nietoksyczne dla środowiska. Nasz hydrożel, jako jedyny posiada potwierdzoną badaniami z akredytowanego laboratorium biodegradowalność. Biodegradacja polega na rozkładzie hydrożelu przez mikroorganizmy glebowe na proste, nietoksyczne związki.

Dodatkowo hydrożele z linii AgroNanoGeli posiadają certyfikowane badanie dotyczące wpływu na mikroorganizmy glebowe. Badanie zostało wykonane przez laboratorium IBWCH w Łodzi i polegało na określeniu wzrostu mikroorganizmów środowiska glebowego w obecności AgroNanoGel Basic. Badanie wykazało, że AgroNanoGel Basic nie wpływa na wzrost i rozwój mikroorganizmów glebowych, nie powoduje ograniczenia ich wzrostu.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest brak zawartości metali ciężkich w produktach naszej firmy. Potwierdzają to badania wykonane przez Centrum Badań i Certyfikacji w Pile.

W celu potwierdzenia najważniejszych parametrów naszych produktów zostały wykonane badania przez zewnętrzne laboratorium Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Badania wykonane zostały metodami akredytowanymi bądź zgodnymi z normami Europejskimi. Dzięki temu posiadamy potwierdzenie takich parametrów jak: chłonność dla wody demineralizowanej i soli fizjologicznej, zawartość wolnego monomeru kwasu akrylowego, biodegradowalność produktu, wpływ AgroNanoGelu na mikroorganizmy glebowe, retencje AgroNanoGelu i jego właściwości hydrofizyczne.

Dodatkowo w produktach zbadano zawartość metali ciężkich – badanie wykonane przez Centrum Badań i Certyfikacji w Pile, które potwierdziło ich brak w produktach naszej firmy.

Wszystkie oferowane produkty posiadają aktualne atesty PZH. Do najważniejszych dokumentów potwierdzających jakość produktu należy uzyskane przez firmę dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Nasza firma nie stosuje jako surowca produkcyjnego akrylamidu co za tym idzie w naszych produktach nie ma pozostałości tego związku. Na rynku dostępne są hydrożele, w których podczas produkcji używa akrylamidu, niesie to ryzyko pozostałość wolnego monomeru akrtylamidu w produktach – czyli substancji niebezpiecznej dla zdrowia uznawanej za toksyczną i rakotwórczą.

Nasze produkty posiadają jeden z najwyższych parametrów chłonności produktów hydrożelowych dostępnych na rynku.

Produkty linii AgroNanoGel podlegają ścisłej kontroli jakości podczas całego cyklu produkcyjnego. Dodatkowo posiadamy wiele badan, wykonanych przez zewnętrzne akredytowane laboratoria, potwierdzających jakość naszych produktów.

Jako jedyny w Polsce producent hydrożeli możemy uwzględnić prośby klienta i zmodyfikować produkt aby najlepiej odpowiadał jego potrzebą. Mamy możliwość dostosowania uziarnienia, koloru czy też składu oferowanych produktów.

Nasze produkty jako jedyne dostępne na rynku hydrożele posiadają dopuszczenie do obrotu jako środki wspomagające właściwości gleby wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Firma Artagro Polska jest jedynym w Polsce producentem hydrożeli.

Linia produkcyjna oraz siedziba firmy znajdują się w Miechowie. To tu, są produkowane, przechodzą wszystkie etapy produkcji i kontroli a następnie pakowane trafiają na magazyn wszystkie nasze produkty – hydrożele oraz kleje polimerowe.