Teracryl

Klej polimerowy o zastosowaniu przyrodniczym, rolniczym jako lepiszcze - preparat łączący rozdrobniony materiał, chroniący powierzchnię gleby przed erozją wodną i wietrzną. Naniesiony na powierzchnię gleby powoduje okresową zmianę jej właściwości fizycznych w górnej warstwie. Po aplikacji do podłoża tworzy elastyczne spojenia w postaci trójwymiarowej siatki, która stabilnie utrzymuje drobne cząstki glebowe. Produkt jest biodegradowalny i przyjazny środowisku naturalnemu. W technologii hydrosiewu scala komponenty mieszanki.

JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI

Umożliwia zazielenienie i rozwój roślin

Ochrona gleby przed wymywaniem

Stabilizacja mieszanki używanej w procesie hydrosiewu

Przepuszczalny dla wody i powietrza

Stabilizacja skarp

Zwiększenie odporność gleby na erozję wodną i wietrzną

Ochrona przed powstawaniem pyłów i kurzu

Ochrona przed nadmiernym zapyleniem na stanowiskach pracy – budowy, miejsca wydobycia

DOZOWANIE

Teracryl szczególnie polecamy do wzmacniania i stabilizacji skarp i terenów o znacznym nachyleniu – stanowi on doskonałe lepiszcze do zabiegów hydrosiewu, rekultywacji skarp. Produkt może zostać użyty w celu zmniejszenia pylenia i ograniczenia przenoszenia drobnego materiału.

Produkt sprzedawany jako koncentrat. Po odpowiednim rozcieńczeniu nanoszony (rozpylany) na powierzchnie podatną na erozję.
Szczegółowe informacje o dozowaniu dostępne u producenta.