AgroNanoGel Basic

Walcz z suszą. Zwiększ swoje plony i zyski. Ogranicz podlewanie. Szczególnie polecany: wielkopowierzchniowe uprawy warzyw, owoców, zbóż; uprawa kwiatów; uprawa roślin ozdobnych; trawniki sportowe; nasadzenia zieleni miejskiej; hydrosiew; substraty glebowe.

Case study Rozwiązania

AgroNanoGel Basic Multi-Pots

Gwarancja skutecznej produkcji. Zastosowanie produktów możliwe jest w produkcji rozsad warzyw, kwiatów, materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych, materiału szkółkarskiego młodego oraz dorosłego.

AgroNanoGel Root

Skuteczne nasadzenia. Ochrona odkrytego systemu korzeniowego roślin. Bezpieczny transport sadzonek. Łatwiejsze sadzenie roślin. Szczególnie polecany: leśnictwo; szkółki leśne; sadownictwo; transport i przechowywanie sadzonek.

Case study Rozwiązania

AgroNanoGel Inject

Szybka reakcja na suszę. Aplikacja uwodnionego hydrożelu bezpośrednio w obszar systemu korzeniowego roślin. Szczególnie polecany: istniejące sady, plantacje, winnice, założenia parkowe, drzewostany, trawniki, pola golfowe, murawy sportowe.

Teracryl

Ochrona gleby przed erozją wodną i wietrzną. Zapobieganie wymywaniu i wypłukiwaniu gleb. Zapobieganie nadmiernemu pyleniu. Szczególnie polecany: wzmacnianie i stabilizacja skarp i terenów o znacznym nachyleniu; doskonałe lepiszcze do zabiegów hydrosiewu; łączenie rozdrobnionych, pylistych materiałów; wiązanie pyłów dymnicowych; zapobieganie rozwiewaniu hałd kopalnianych, przemysłowych; ochrona przed zapyleniem w otoczeniu placu budowy; wiązanie pyłów odpadów poflotacyjnych.