Water storage in the ground for agriculture

Fight with the drought – you can’t afford looses! Almost 4 bilion pln of looses in agriculture caused by drought. Time to start using water storage in the ground, which are Hydrogels. Few thousand cycles of giving water to the ground. Fully biodegradable.

FURTHER

Successful planting guaranteed

Protection of seedlings with exposed root system during transportation, forestry school, municipal greenery and park plantings. Provide stable water conditions for plants, form the moment of planting, through the first period of intensive growth.

FURTHER

Precise dosage of nutrients to the ground.

Take care of seedlings water stress reduction in the moment of cultivation setup. Reduce fertilizer washout and usage of them. Get a guarantee reduction of water used for watering  and improvement of heavy soils structure.

FURTHER

Jak działają hydrożele

01

Hydrożel to superabsorbent

Przeznaczony do zastosowania doglebowego w celu zwiększenia pojemności wodnej gleby i poprawy jej struktury. Charakteryzuje się dużą chłonnością przekraczającą kilkaset razy własną masę. W kontakcie z wodą produkt wchłania ją i pęcznieje tworząc „żelowe kryształy".
02

Bezpieczny i neutralny

Nasz hydrożel jest bezpieczny dla środowiska, neutralny dla mikroorganizmów glebowych, nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Aktywność w glebie zachowuje przez co najmniej 5 lat, a po około 10 latach ulega całkowitej biodegradacji.
03

Poprawia strukturę gleby

Hydrożel na skutek oddawania wody roślinom kurczy się, powodując powstawanie przestworów w glebie, gdzie dostaje się powietrze. Dzięki wielokrotnemu powiększaniu i zmniejszaniu swojej objętości poprawia strukturę gleby, powodując jej spulchnienie i napowietrzenie.
04

Magazynuje i oddaje wodę

Cykl wchłaniania i oddawania wody przez hydrożel może być powtarzany kilkadziesiąt tysięcy razy. W okresach niedoboru wody w glebie oddaje ją sukcesywnie roślinom.
05

Skutecznie walczy z suszą

Umożliwia zmniejszenie zużycia wody podczas nawadniania od 20% do 50% w zależności od częstotliwości podlewania i właściwości podłoża lub gleby.
06

Efektywniejsze nawożenie

Użycie superabsorbentu pozwala zmniejszyć dawki nawozów o około 30% poprzez zatrzymywanie składników pokarmowych w obrębie systemu korzeniowego.

Sukces nasadzeń

Zwiększenie ilości przyjętych sadzonek, rozsad.

Kontrola

Jednakowe warunki rozwoju dla wszystkich roślin.

Większe plony

Zwiększenie plonowania poprzez stabilne warunki wodne.

Walka z suszą

Zmniejszenie ilości wody zużytej do podlewania, zwiększenie pojemności wodnej gleb.

Rekultywacja

Poprawa struktury gleb poprzez optymalizację stosunków powietrzno-wodnych.