Zieleń miejska

Gdzie

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach

Produkt

AgroNanoGel Basic, AgroNanoGel Root

Efekt

Oszczędności w zużyciu wody do 40%. Wzrost przyjęć sadzonek w momencie wysadzania - 98% przyjętych sadzonek

Zastosowane rozwiązanie

AgroNanoGel Basic został wymieszany z podłożem, które następnie zostało użyte do wypełnienia kwietników, donic i wież kwiatowych. AgroNanoGel Root po dodaniu wody w odpowiednich proporcjach został użyty do otaczania systemu korzeniowego sadzonek bezpośrednio przed ich wysadzeniem do donic, kwietników, wież kwiatowych. Wysadzono ok. 16100 sztuk roślin jednorocznych , w tym 4550 sztuk pelargonii.

Rezultat

Uzyskano znaczne oszczędności w zużyciu wody – do 40% podczas pielęgnacji roślin w okresie ich wegetacji. Poprawiła się struktura podłoża.  Nastąpił znaczny wzrost przyjęć sadzonek – 98% przyjętych sadzonek.