Trawnik

Gdzie

Założenie przydomowe

Produkt

AgroNanoGelBasic

Efekt

Ograniczenie podlewania o 50%

Zastosowane rozwiązanie

AgroNanoGel Basic użyty w momencie zakładania nowego trawnika w dawce 8g/m2.

Rezultat

Trawnik podlewany jest w okresach silnych susz – trawnik z dodatkiem hydrożelu podlewany jest 2 razy rzadziej.
Na obszarze bez hydrożelu zaobserwowano duże wysychanie, żółknięcie trawy.
Darń silna, intensywnie zielona.