Truskawki

Gdzie

Plantacja truskawek – Gaia - Cabo Verde

Produkt

AgroNanoGel® Basic

Efekt

Ograniczenie częstotliwości podlewania. Dobrej jakości plon.

Zastosowane rozwiązanie

Aplikację AgroNanoGel Basic w rzędy sadzonek, dawka zgodnie z zaleceniami producenta.

Rezultat

Uzyskano znaczne ograniczenie częstotliwości podlewania. W porównaniu do poletka kontrolnego( podlewanie odbywało się 3 razy w tygodniu) podlewanie ograniczono do jednego cyklu w tygodniu.
Sadzonki truskawek, były w bardzo dobrej kondycji, bardzo ładnie kwitły. Owoce były większe o bardzo ładnym kształcie i kolorze. Uzyskano większy plon lepszy jakościowo