Burak cukrowy

Gdzie

Gospodarstwo Rolne Stawno pod Gryficami

Produkt

Hydrożel AgroNanoGel Basic

Efekt

Wzrost masy korzenia o 45%

Zastosowane rozwiązanie

AgroNanoGel Basci wysiano na całe pole w dawce 150 kg na 1 ha.
Doświadczenie polowe i wazonowe w ramach pracy licencjackiej – Uniwersytet w Neubrandenburgu, Niemcy.

Rezultat

Wzrost masy buraków cukrowych wyniósł średnio 45%. Masa liści również wzrosła o ok. 34%. Oba wyniki odnoszą się do świeżej masy średniej.
Gleba dłużej utrzymywała wilgotność, wolniej przesychała