Iniekcja

Gdzie

Ratowanie pomników przyrody - Kraków, Ogród w Wilanowie - Warszawa, Aleja Kasztanowców - Poznań

Produkt

AgroNanoGel Inject

Efekt

Poprawy kondycji i warunków wzrostu drzew

Zastosowane rozwiązanie

Użycie hydrożelu w zabiegu iniekcji w celu poprawy kondycji drzew rosnących w parkach, alejach, pomników przyrody, cennych okazów przyrodniczych. Do pulpy hydrożelowej możliwe było dodanie środków ochrony roślin.

Wykonanie zabiegu

Zabieg wykonano między innymi na okazach drzew w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie oraz w Parku Jerzmanowskich. Jednym z ratowanych drzew był pomnik przyrody „Dąb Jagielonów”. Park w Wilanowie – obniżenie stanu wód gruntowych, spowodowane pobliskimi inwestycjami budowlanymi.