GWARANCJA SKUTECZNEGO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU NASADZENIOWEGO W SZKÓŁKACH

Case study Produkty

Problem

Transport i przechowywanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym.
Utrzymanie zrównoważonej wilgotności podłoża.
Stres wodny młodych sadzonek.

 

 

 

 

 

Duże straty sadzonek, które się nie przyjmują, wypadanie sadzonek w nasadzeniach.
Zawijanie korzeni sadzonek podczas nasadzeń.

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Ułatwienie sadzenia/ przesadzania ze względu na korzystne ułożenie otoczonych pulpą hydrożelową korzeni

Przeciwdziałanie zasychaniu korzeni roślin w okresie, kiedy są pozbawione gleby – transport, przechowywanie

Ochrona sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym

Zmniejszenie stresu wodnego sadzonek

Stabilne warunki wodne dla roślin

Ograniczenie ilości zużycia wody do nawodnień

Poprawa właściwości wilgotności podłóż i substratów używanych do wypełniania doniczek/ pojemników

Stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, zwiększanie dynamiki pozytywnych zjawisk w środowisku glebowym

Precyzyjne podanie preparatów wspomagających wzrost roślin – grzyby mikoryzowe, bakterie symbiotyczne

POZNAJ PRODUKTY DEDYKOWANE DO NASADZEŃ W SZKÓŁKACH LEŚNYCH

AgroNanoGel® Root

Powstała pulpa przeznaczona do otaczania bryły korzeniowej zabezpieczy system korzeniowy przed zasychaniem w transporcie, przechowywaniu i nasadzeniach.

AgroNanoGel® Basic

Zapewni optymalne warunki wilgotności gleby w fazie ukorzeniania się sadzonek i ich wzrostu. Wykorzystywany do przygotowania podłoża.

Masz pytania? Chętnie pomogę

Wojciech Bąk General Account Manager E:wojciech@artagropolska.pl T:+48 571255860

Referencje

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel®Root produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

Puławy, 2019r
dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia