STYMULACJA I WZROST TRAWNIKÓW DO ZASTOSOWAŃ SPORTOWYCH

Case study Produkty

Problemy na obiektach sportowych i użytkowych

Mechaniczne uszkodzenia i plackowate wypadanie darni trawnikowej. Słabe, wysokozmineralizowane gleby pochodzenia pustynno-wulkanicznego. Niekorzystne stosunki powietrzno-wodne. Duża zawartość gliny i pyłów powoduje utratę zdolności oddechowych korzeni. Wysoka temperatura skutkuje utratą wody z głębszych warstw gleby. Nienależyta retencja wodna (słabe magazynowanie wody). Intensywne nawadnianie ratunkowe powoduje zasklepianie wierzchniej warstwy gliniasto- ilastej i w efekcie utrudnia migracje wody w głębsze partie profilu glebowego. Nadmiar irygacji w warunkach wysokiej zawartości gliny, pyłów i iłu powodujący wzrost zasolenia i tym samym przeciwdziała procesom glebotwórczym.

Utrzymanie trawników sportowych staje się łatwiejsze

Ponieważ boiska i pola golfowe są budowane na przepuszczalnym podłożu, które szybko przesycha, muszą być często podlewane. Nasze rozwiązania znacznie niwelują ten problem. Jest to szczególnie wygodne i opłacalne finansowo przy dużych powierzchniach.

ZOBACZ, JAK NASZE PRODUKTY ROZWIĄZUJĄ TWÓJ PROBLEM

Gwarancja równomiernego wschodu traw

Poprawa właściwości wilgotności gleb słabych i piaszczystych

Lepsze krze­wienie się traw poprzez stymulację systemu korze­niowego

Minimum 10% szybszy przyrost źdźbeł

Zabieg iniekcji hydrożelu może być wykonywany w dowolnym czasie

Równomierne rozprowa­dzenie wody w glebie

Ograniczenie wymywania i straty nawozów

Nasze produkty są doskonałym magazynem wody

PRODUKTY DEDYKOWANE DO TRAWNIKÓW SPORTOWYCH

AgroNanoGel® Basic

To superabsorbent, który po uwodnieniu w 98% składa się z wody pochodzącej z opadów atmosferycznych lub nawodnień. Zapewnia utrzymanie optymalnej wilgotności gleby. Stosowany podczas zakładania trawników, boisk, pól golfowych magazynuje wodę i udostępnia roślinom.

AgroNanoGel® Inject

Rekomendowany do rewitalizacji istniejącej murawy.
Iniekcja podpowierzchniowa preparatu wzbogaconego substancjami mikrobiologicznymi pozytywnie wpływa na wzrost, krzewienie darni trawnikowej oraz zwiększa odporność darni na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie tego produktu i technologii pozwala zachować gęstą, zdrową i intensywnie zieloną trawę.

AgroNanoGel® Vit GrasRevi

Rekomendowany do zakładania nowych użytków zielonych.
Ten preparat to połączenie hydrożelu z odpowiednią dawką substancji odżywczych, które są optymalnie dozowane roślinom. Dzięki swoim właściwościom AgroNanoGel ®VIT GrassRevi zapewnia łatwy i ciągły dostęp do wody i substancji pokarmowych szczególnie dla wymagających obszarów jakimi są zielone obiekty sportowe.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Bąk General Account Manager
E:wojciech@artagropolska.pl
T:+48 571255860

Referencje

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Na podstawie wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych [..] stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby AgroNanoGel® Basic produkowany przez Artagro Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta oraz wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń określone w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. …”

dr inż. Tamara Jadczyszyn
Kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia

Instytut Ogrodnictwa
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych

Stwierdzam, że środek poprawiający właściwości gleby o nazwie AgroNanoGel® Basic może być zalecany do poprawy właściwości gleby w uprawie roślin ozdobnych, przygotowania podłoża i pod trawniki zgodnie z instrukcją stosowania. AgroNanoGel® Basic stosowany zgodnie z instrukcją, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie stwarza bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.”

Skierniewice, 2018r.
dr inż. Jacek Nowak
Kierownik Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych