Teracryl® A

Klej polimerowy o zastosowaniu przyrodniczym, rolniczym jako lepiszcze - preparat łączący rozdrobniony materiał, chroniący powierzchnię gleby przed erozją wodną i wietrzną. Naniesiony na powierzchnię gleby powoduje okresową zmianę jej właściwości fizycznych w górnej warstwie. Po aplikacji do podłoża tworzy elastyczne spojenia w postaci trójwymiarowej siatki, która stabilnie utrzymuje drobne cząstki glebowe. Produkt jest biodegradowalny i przyjazny środowisku naturalnemu. W technologii hydrosiewu scala komponenty mieszanki.

JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI

Umożliwia zazielenienie i rozwój roślin

Ochrona gleby przed wymywaniem

Stabilizacja mieszanki używanej w procesie hydrosiewu

Przepuszczalny dla wody i powietrza

Stabilizacja skarp

Zwiększenie odporność gleby na erozję wodną i wietrzną

Stabilizacja warunków termicznych panujących w glebie

DOZOWANIE

Produkt sprzedawany jako koncentrat.
Szczegółowe informacje o dozowaniu dostępne u producenta.