AgroNanoGel® Premium

To superabsorbent o najwyższej chłonności z dostępnych na rynku produktów do zastosowań przyrodniczych. Dzięki specjalnej formule utrzymuje swoje walory strukturalne przy chłonności przekraczającej nawet 600 x własną masę (dla wody demineralizowanej). Zapewnia optymalne warunki wilgotności gleby. Jest bezpieczny dla środowiska i ulega biodegradacji.

JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI

Zmniejszenie ilości zużytej wody do podlewania nawet do 50%

Poprawa struktury gleb ciężkich - zmniejszenie ich zwięzłości oraz zwiększenie napowietrzenia

Poprawa właściwości wilgotności podłoży i substratów używanych do wypełniania doniczek

Ograniczenie wymywania nawozów - zmniejszenie ich zużycia nawet o 30%

Równomierne rozprowadzenie wody w glebie

Bezpieczny dla środowiska

Zmniejszenie ilości zabiegów pielęgnacyjnych - podlewania, nawożenia

Zwiększenie pojemności wodnej gleb lekkich, luźnych, piaszczystych

DOZOWANIE

Dawka AgroNanoGel® Premium zależy od uprawianej rośliny oraz rodzaju gleby. Szczegółowe informacje o dozowaniu dostępne u producenta.