AgroNanoGel® Basic

Ziarnisty superabsorbent charakteryzujący się dużą chłonnością wody. Zapewniający optymalne warunki wilgotności gleby. Rośliny nie odczują stresu wodnego zarówno w fazie ukorzeniania się sadzonek, jak i w czasie wzrostu i plonowania.

Case study Rozwiązania

JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI

Ograniczenie wymywania nawozów - zmniejszenie ich zużycia

Zmniejszenie stresu wodnego sadzonek w momencie zakładania uprawy

Zmniejszenie ilości zużytej wody do podlewania

Poprawa struktury gleb ciężkich - zmniejszenie ich zwięzłości oraz zwiększenie napowietrzenia

Zwiększenie plonowania poprzez stabilne warunki wodne, większa dostępność wody dla systemu korzeniowego

Poprawa właściwości wilgotności podłoży i substratów używanych do wypełniania doniczek

Stabilne warunki wodne dla wszystkich roślin

Równomierne rozprowadzenie wody w glebie

DOZOWANIE

Dawka AgroNanoGel® Basic zależy od uprawianej rośliny oraz rodzaju gleby. Szczegółowe informacje o dozowaniu dostępne u producenta.

 

Jak działa AgroNanoGel® Basic ? – sprawdź