Teracryl® T

Klej polimerowy o zastosowaniu technicznym jako lepiszcze - preparat łączący rozdrobniony, pylisty materiał. Chroni powierzchnię przed erozją wodną i wietrzną. Zapobiega nadmiernemu pyleniu. Po aplikacji do podłoża tworzy elastyczne spojenia w postaci trójwymiarowej siatki, która stabilnie utrzymuje materiał pylisty.

JAKIE MA WŁAŚCIWOŚCI

Przepuszczalny dla wody i powietrza

Ochrona przed nadmiernym zapyleniem na stanowiskach pracy – budowy, miejsca wydobycia

Zwiększenie odporność materiałów pylistych na erozję wodną i wietrzną

Umożliwia zazielenienie i rozwój roślin

Ochrona przed powstawaniem pyłów i kurzu

DOZOWANIE

Produkt sprzedawany jako koncentrat.
Szczegółowe informacje o dozowaniu dostępne u producenta.