AgroNanoGel® Basic

Walcz z suszą. Zwiększ swoje plony i zyski. Ogranicz podlewanie. Szczególnie polecany: wielkopowierzchniowe uprawy warzyw, owoców, zbóż; uprawa kwiatów; uprawa roślin ozdobnych; trawniki sportowe; nasadzenia zieleni miejskiej; hydrosiew; substraty glebowe.

Case study Rozwiązania

AgroNanoGel® Basic Multi-Pots

Gwarancja skutecznej produkcji. Zastosowanie produktów możliwe jest w produkcji rozsad warzyw, kwiatów, materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych, materiału szkółkarskiego młodego oraz dorosłego.

AgroNanoGel® Root

Skuteczne nasadzenia. Ochrona odkrytego systemu korzeniowego roślin. Bezpieczny transport sadzonek. Łatwiejsze sadzenie roślin. Szczególnie polecany: leśnictwo; szkółki leśne; sadownictwo; transport i przechowywanie sadzonek.

Case study Rozwiązania

AgroNanoGel® Vit

Precyzyjne i długofalowe dawkowanie nawozów naturalnych. Efektywne wzbogacanie gleby. Szczególnie polecany: rekultywacja terenów zdegradowanych; hydrosiew; uprawa warzyw i roślin rolniczych; różnego rodzaju nasadzenia (kwietniki, rabaty, uprawy polowe, działkowe i domowe); zakładanie trawników.

Case study Rozwiązania

AgroNanoGel® Premium

Hydrożel o podwyższonej chłonności do intensywnej walki z suszą. Szczególnie polecany: uprawy na glebach lekkich i piaszczystych; produkcja rozsady bardzo wymagających gatunków; wielkopowierzchniowe uprawy warzyw, owoców, zbóż, kwiatów; zakładanie terenów zieleni miejskiej; rekultywacja terenów zdegradowanych.

AgroNanoGel® Forte

Hydrożelowy nawóz ułatwiający pielęgnację i uprawę roślin. Optymalne odżywienie roślin wraz z zapewnieniem magazynu wody. Szczególnie polecany: w ogrodnictwie; w sadownictwie; w warzywnictwie; rekultywacji hałd, nieużytków i terenów zdegradowanych; w uprawach wielkoobszarowych oraz przydomowych.

AgroNanoGel® Inject

Szybka reakcja na suszę. Aplikacja uwodnionego hydrożelu bezpośrednio w obszar systemu korzeniowego roślin. Szczególnie polecany: istniejące sady, plantacje, winnice, założenia parkowe, drzewostany, trawniki, pola golfowe, murawy sportowe.

Teracryl® A

Ochrona gleby przed erozją wodną i wietrzną. Zapobieganie wymywaniu i wypłukiwaniu gleb. Szczególnie polecany: wzmacnianie i stabilizacja skarp i terenów o znacznym nachyleniu; zakładanie terenów zielonych; doskonałe lepiszcze do zabiegów hydrosiewu; rekultywacja skarp i terenów o znacznym nachyleniu.

Teracryl® T

Łączenie rozdrobnionych, pylistych materiałów. Zapobieganie nadmiernemu pyleniu. Szczególnie polecany: wiązanie pyłów dymnicowych; zapobieganie rozwiewaniu hałd kopalnianych, przemysłowych; ochrona przed zapyleniem w otoczeniu placu budowy; wiązanie pyłów odpadów poflotacyjnych.

Teracryl® HD

Trwałe wzmacnianie i uszczelniania gruntów, podłoży. Szczególnie polecany: stabilizacja ciągów komunikacyjnych na luźnym podłożu; wiązanie dna wąwozów szczególnie narażonych na erozję wodną; stabilizacja stanowisk podatnych na wymywanie, erozję wodną i powietrzną.