Produkujemy innowacyjne hydrożele do zastosowań rolniczych

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się komercjalizacją wyników badań naukowych, transferem innowacji technologicznych oraz praktycznym zastosowaniem nauki w biznesie. Obecnie firma dysponuje doskonale zlokalizowanym, własnym obiektem biurowo – produkcyjnym o powierzchni przekraczającej 4 tys. m2. Zatrudniamy ponad 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Prowadzimy produkcję i sprzedaż innowacyjnych preparatów poprawiających warunki uprawy roślin, jak również oferujemy wykonywanie usług w oparciu o opatentowane technologie i maszyny, zarówno w kraju jak i za granicą.

Historia spółki

Pierwsze prace badawcze nad polimerowymi superabsorbentami.
Edward Kulikowski zaczął prowadzić badania nad polskim, autorskim polimerowym superabsorbentem. Nawiązanie współpracy z kluczowymi ośrodkami naukowymi w Polsce.

Powstanie firmy badawczo – rozwojowej Artagro.
Powstanie centrum R&D.
Opracowanie patentu na sposób iniekcyjnego dozowania hydrożelu do gleby.

Opracowanie technologii kontroli sypkości podłoża. We współpracy z IUNG powstaje koncepcja preparatów zabezpieczających substancje lotne i ilaste przed erozją wodną na skarpach oraz technologia zapobiegania erozji wodnej i zastosowania Teracrylu jako środka zwiększającego odporność piasków na erozję.

Powstanie hydrożeli zdolnych do “przenoszenia” nawozów. Zacieśnienie współpracy naukowej z Akademią Rolniczą w Krakowie z katedrą Ochrony Środowiska Rolniczego oraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W wyniku tej współpracy powstają innowacyjne hydrożele jako nośniki żywych mikroorganizmów i organizmów do ochrony biologicznej.

Powstanie specjalistycznych hydrożeli do ochrony lasów. Ukazują się pierwsze publikacje o stosowaniu pożytecznych nicieni na dedykowanym hydrożelu do ochrony lasów

Rozbudowa i unowocześnienie linii produktowej. Na bazie zgłoszenia patentowego “Nanoporowaty kompozyt hydrożelowy…“ Artagro Polska po pozytywnym przejściu oceny merytorycznej pozyskała dotację w ramach programu POIG 4.4 i podpisała umowę z PARP umożliwiającą wdrożenie do produkcji tego wynalazku.

Ochrona technologii na całym świecie. Spółka składa aplikację do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjnosci oraz innowacyjnosci przedsiebiorstwa Artagro Polska Sp. z o.o., przez zaoferowanie na rynku nowej innowacyjnej technologi – doglebowej iniekcji superabsorbentów.

Ekspansja międzynarodowa. Wygrywamy walkę z suszą. Spółka Extraterra przejmuje całość udziałów Artagro i zaczyna aktywne wprowadzanie produktów z grupy hydrożeli na rynki regionu AEMEA, GCC, Afryki oraz Indii.