FAQ

To substancja, która jest w stanie pochłonąć i zmagazynować bardzo duże ilości cieczy względem swojej masy. Z chemicznego punktu widzenia hydrożele są polimerami – czyli syntetycznymi lub naturalnymi związkami o wielkocząsteczkowej budowie. Hydrożele produkowane przez naszą firmę mają zdolność pochłaniania, a następnie oddawania wody roślinom.

Istnieje wiele rodzajów superabsorbentów, w zależności od użytych w procesie produkcji substratów. Do najpopularniejszych superabsorbentów możemy zaliczyć hydrożele na bazie kwasu akrylowego oraz hydrożele akrylamidowe. Dodatkowo na rynku możemy spotkać hydrożele sodowe (poliakrylany sodu) oraz hydrożele potasowe (poliakrylan potasu).
Hydrożele produkowane przez naszą firmę są hydrożelami potasowymi.

Superabsorbenty produkowane przez naszą firmę składają się w niemal 100% z poliakrylanu potasu. W procesie produkcyjnym głównymi surowcami są kwas akrylowy i wodorotlenek potasu. Proces polimeryzacji prowadzi do powstania poliakrylanu potasu. Hydrożele takie charakteryzują się lepszą retencją, łatwo oddają wodę roślinom.
Na rynku dostępnych jest wiele hydrożeli, które pod względem chemicznym są poliakrylanem sodu. Hydrożele te mogą charakteryzować się wysoką chłonnością, natomiast ich zdolność do oddawania wody roślinom jest ograniczona. Najpopularniejsze hydrożele sodowe są używane w przemyśle higienicznym lub jako hydrożele techniczne. Hydrożele sodowe mają mniejsze zastosowanie w sektorze rolniczym ze względu na swoje ograniczone oddawanie wody. Dodatkowym minusem jest obecność jonów sodowych, które w dużym stężeniu mogą przyczyniać się do zasolenia podłoża.

Chłonność hydrożelu to maksymalna ilość wody/cieczy, jaką może pochłonąć i zmagazynować hydrożel.
Jednorazowo 1 gram naszego hydrożelu może pochłonąć aż 400-600ml wody demineralizowanej (w zależności od typu produktu) co jest jednym z najwyższych parametrów chłonności produktów hydrożelowych dostępnych na rynku.
Aby określić jaką chłonność ma hydrożel potrzebujemy odważyć 1g superabsorbentu, a następnie zalać go 1l wody demineralizowanej. Po około 4-6 godzinach możemy sprawdzić ile wody z 1l pochłonął hydrożel – da nam to odpowiedz, jaka jest jego chłonność.
Należy pamiętać, że chłonność hydrożelu zależy od rodzaju użytej cieczy – woda demineralizowana, woda kranowa, roztwory nawozów.
Chłonność AgroNanoGelu® Basic jest potwierdzona przez laboratorium IBWCH z Łodzi.
Chłonność AgroNanoGelu® Root jest potwierdzona przez laboratorium Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie.

Retencja hydrożelu to zdolność do gromadzenia wody i roztworu glebowego, przetrzymywania ich przez dłuższy czas, a następnie sukcesywnego oddawania roślinie w miarę jej zapotrzebowania. Cykl chłonięcia i oddawania wody/roztworu glebowego przez kryształy AgroNanoGelu® umieszczone w glebie może być powtarzany kilkadziesiąt tysięcy razy. Dzięki takiej zdolności AgroNanoGelu® jego dodatek do gleby spowoduje zwiększenie naturalnej retencji i pojemności wodnej podłoża.

Produkty z linii AgroNanoGel® są bezpiecznie i nietoksyczne dla środowiska. Nasz hydrożel jako jedyny posiada potwierdzoną badaniami z akredytowanego laboratorium biodegradowalność. Biodegradacja polega na rozkładzie hydrożelu przez mikroorganizmy glebowe na proste, nietoksyczne związki.
Dodatkowo hydrożele z linii AgroNanoGeli® posiadają certyfikowane badanie dotyczące wpływu na mikroorganizmy glebowe. Badanie zostało wykonane przez laboratorium IBWCH w Łodzi i polegało na określeniu wzrostu mikroorganizmów środowiska glebowego w obecności AgroNanoGel® Basic. Badanie wykazało, że AgroNanoGel® Basic nie wpływa na wzrost i rozwój mikroorganizmów glebowych.
Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest brak zawartości metali ciężkich w produktach naszej firmy. Potwierdzają to badania wykonane przez Centrum Badań i Certyfikacji w Pile.

Pulpę hydrożelową służącą do otaczania korzeni przygotowuje się poprzez uwodnienie produktu AgroNanoGel® Root.
AgroNanoGel® Root, czyli superabsorbent o drobnej frakcji z niewielką ilością substancji antyzbrylającej, wsypujemy do wody i dokładnie mieszamy. Po ok 2 godzinach uzyskujemy pulpę hydrożelową, w której możemy moczyć/otaczać korzenie roślin przed wysadzeniem lub podczas transportu i przechowywaniu. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji wody do produktu. Zwykle 1kg AgroNanoGel® Root wsypujemy na 100-200l wody. Ilość użytej wody zależy od jej twardości; niższe dawki wody stosujemy w przypadku dużej jej twardości.

Produktów z linii AgroNanoGel® może używać każdy. Nasze produkty skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, posiadających niewielkie gospodarstwa bądź zajmujących się uprawą roślin hobbistycznie, jak i do wielkoobszarowych producentów owoców, warzyw czy kwiatów, leśników, szkółkarzy.
Hydrożele naszej firmy mogą być stosowane na wielkich polach uprawnych, grządkach przydomowych oraz w przypadku uprawy kwiatów doniczkowych.
Nasza firma może nawiązać współpracę z rolnikami, producentami rozsad, firmami zakładającymi ogrody i zagospodarowującymi tereny miejskie, sadownikami, leśnikami.
Wszędzie tam, gdzie mowa jest o uprawie roślin można skorzystać z rozwiązań, jakie oferuje nasza firma.

Nasza firma nie stosuje jako surowca produkcyjnego akrylamidu co za tym idzie w naszych produktach nie ma pozostałości tego związku. Na rynku dostępne są hydrożele, w których podczas produkcji używa się akrylamidu, niesie to ryzyko pozostałości wolnego monomeru akrylamidu w produktach – czyli substancji niebezpiecznej dla zdrowia uznawanej za toksyczną i rakotwórczą.
Nasze produkty posiadają jeden z najwyższych parametrów chłonności produktów hydrożelowych dostępnych na rynku.
Produkty linii AgroNanoGel® podlegają ścisłej kontroli jakości podczas całego cyklu produkcyjnego. Dodatkowo posiadamy wiele badań wykonanych przez zewnętrzne akredytowane laboratoria, potwierdzających jakość naszych produktów.
Jako jedyny w Polsce producent hydrożeli możemy uwzględnić prośby klienta i zmodyfikować produkt tak, aby najlepiej odpowiadał jego potrzebom. Mamy możliwość dostosowania uziarnienia, koloru czy też składu oferowanych produktów.

W celu potwierdzenia najważniejszych parametrów naszych produktów zostały wykonane badania przez zewnętrzne laboratorium Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Badania wykonane zostały metodami akredytowanymi bądź zgodnymi z normami Europejskimi. Dzięki temu posiadamy potwierdzenie takich parametrów jak: chłonność dla wody demineralizowanej i soli fizjologicznej, zawartość wolnego monomeru kwasu akrylowego, biodegradowalność produktu, wpływ AgroNanoGelu® na mikroorganizmy glebowe, retencje AgroNanoGelu® i jego właściwości hydrofizyczne.
Dodatkowo w produktach zbadano zawartość metali ciężkich – badanie wykonane przez Centrum Badań i Certyfikacji w Pile, które potwierdziło ich brak w produktach naszej firmy.
Wszystkie oferowane produkty posiadają aktualne atesty PZH.

Firma ARTAGRO POLSKA SP. Z O.O. jest jedynym w Polsce producentem hydrożeli. Linia produkcyjna oraz siedziba firmy znajdują się w Miechowie. To tu są produkowane, przechodzą wszystkie etapy produkcji i kontroli, a następnie zapakowane trafiają na magazyn wszystkie nasze produkty – hydrożele oraz kleje polimerowe.

Hydrożele w środowisku naturalnym – historia i technologie
Dowiedz się więcej…