Zieleń miejska

Gdzie

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach

Produkt

AgroNanoGel® Basic, AgroNanoGel® Root

Efekt

Oszczędności w zużyciu wody do 40%. Wzrost przyjęć sadzonek w momencie wysadzania - 98% przyjętych sadzonek

Problem

Wysadzanie roślin jednorocznych w kwietnikach, wieżach kwiatowych, kwietnikach stojących, kwietnikach wiszących. Ilość 16100 sztuk roślin jednorocznych – 4550 sztuk pelargonii. Usychanie roślin w okresie wysokich temperatur. Bardzo duże zużycie wody do pielęgnacji roślin. Staraty w sadzonkach podczas wysadzania kwiatów do donic.

Rozwiązanie

Użycie hydrożelu AgroNanoGel® Basic do wzbogacenia podłoża oraz użycie hydrożelu AgroNanoGel® Root do otaczania systemu korzeniwego sadzonek, zgodnie z dawką zalecaną przez producenta.

Metoda zastosowania

AgroNanoGel® Basic został wymieszany z podłożem, które następnie zostało użyte do wypełnienia kwietników, donic i wież kiwatowych. AgroNanoGel® Root po dodaniu wody w odpowiednich proprcjach został użyty do otaczania systemu korzeniowego sadzonek bezpośrednio przed ich wysadzeniem do donic, kwietników, wież kwiatowych.

Rezultat

Uzyskano znaczne oszczędności w zużyciu wody – do 40% podczas pielęgnacji roślin w okresie ich wegetacji. Poprawiła się struktura podłoża. Znaczny wzrost przyjęć sadzonek w momencie wysadzania – 98% przyjętych sadzonek.