Szkółki leśne – transport

Gdzie

Transport sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym ze szkółki na miejsce nasadzenie.

Produkt

AgroNanoGel® Root

Efekt

Znaczne ograniczenie strat w materiale szkółkarskim podczas transportu..

Problem

Duże straty w sadzonkach w trakcie ich transportu ze szkółek leśnych na stanowisko docelowe. Straty spowodowane przesuszeniem odkrytego systemu korzeniowego sadzonek.

Rozwiązanie

Zastosowanie produktu AgroNanoGel® Root do otaczania systemu korzeniowego sadzonek w szkółce leśnej celem zabezpieczenia ich w czasie transportu na stanowisko wysadzania.

Metoda zastosowania

Przygotowanie według zalecanej procedury „ pulpy” AgroNanoGel® Root (uwodnionego hydrożelu). Zabezpieczenie systemu korzeniowego sadzonki poprzez maczanie korzeni w pulpie, transport sadzonek na miejsce wysadzenia.

Rezultat

Zastosowanie hydrożelu AgroNanoGel® Root w dawce zalecanej przez producenta oraz na podstawie instrukcji przygotowania spowodowało zmniejszenie w znacznym stopniu strat w sadzonkach transportowanych ze szkółek leśnych na stanowisko ich wysadzania. Korzenie sadzonek nie uległy przeschnięciu, sadzonki bardzo dobrze przyjęły się na miejscu wysadzenia.