Nasadzenia leśne

Gdzie

Nasadzenia leśne, odnowa drzewostanu.

Produkt

AgroNanoGel® Root

Efekt

Znaczny wzrost przyjęć sadzonek.

Problem

Duże straty w sadzonkach w trakcie nasadzania, odnowy drzewostanu spowodowane niedoborem wody w okresie początkowym po nasadzeniu i w trakcie rozwoju.

Rozwiązanie

Zastosowanie produktu AgroNanoGel® Root do otaczania systemu korzeniowego sadzonek na miejscu ich wysadzania na stanowisko.

Metoda zastosowania

Przygotowanie według zalecanej procedury „ pulpy” AgroNanoGel® Root (uwodnionego hydrożelu). Zabezpieczenie systemu korzeniowego sadzonki poprzez maczania korzeni w pulpie i wysadzanie sadzonki na stanowisko docelowe.

Rezultat

Zastosowanie hydrożelu AgroNanoGel® Root w dawce zalecanej przez producenta oraz na podstawie instrukcji przygotowania spowodowało przyjęcie się sadzonek na miejscu ich wysadzania na poziomie 97%.