Kalarepa

Gdzie

Eksperyment polowy, ośrodek szklarniowy w Siedlcach

Produkt

AgroNanoGel® Basic

Efekt

większenie plonu. Poprawa wilgotności podłoża.

Problem

Uprawa kalarepy na bardzo lekkiej piaszczystej glebie.
Duża ilość wody zużywana do nawadniania w okresie letnim (bezdeszczowa pogoda) jednorazowa dawka nawadniania sięgająca nawet 300 m3/ha powierzchni uprawnej.

Rozwiązanie

Aplikacja hydrożelu AgroNanoGel® Basic zgodnie z dawką i metodą aplikacji zalecaną przez producenta.

Metoda zastosowania

Superabsorbent aplikowano do podłoża użytego do produkcji rozsady kalarepy lub bezpośrednio w rzędy roślin wysadzanych do gruntu.

Rezultat

Stwierdzono istotny wpływ sposobu stosowania AgroNanoGel® Basic na wielkość plonów oraz średnią masę i średnicę zgrubienia kalarepy. Istotnie większy plon ogółem i plon handlowy oraz średnią masę i średnicę zgrubienia kalarepy uzyskano w obiektach, w których AgroNanoGel® Basic zastosowano w całości pod roślinę w gruncie (aplikacja w rzędy). Plon handlowy wzrósł o 44% w przypadku zastosowania hydrożelu. Ponad to po zastosowaniu AgroNanoGel® Basic uzyskano znaczną poprawę wilgotności podłoża w profilu glebowym.